MyPsychology
Onderwijs
Onderwijs is één van de belangrijkste doelgroepen van MPN. De instrumenten zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling en geven de leerlingen inzicht in de eigen beleving van uiteenlopende zaken, met name de beleving van literaire en andere culturele producten zoals bijvoorbeeld film, theater en sport.

Hierbij staan niet centraal zaken zoals de lees- en schrijfvaardigheid, maar de competenties op het cognitieve vlak: "Hoe beleef ik een bepaalde roman?", "Hoe ervaar ik mijn eigen spel?"
door bijvoorbeeld een bepaalde film, of hoe de eigen inbreng aan een wedstrijd cognitief werd ervaren.

Leerlingen krijgen hiermee de mogelijkheid om op een andere manier en gestructureerd naar de eigen competenties te kijken.

Door de webbased afname wordt ook computergebruik en internetgebruik gestimuleerd. Leraren kunnen online opdrachten verstrekken en de rapportages van hun leerlingen inzien.
Competentiegericht onderwijs
Voor een docent geeft dit inzicht in de belevingswereld van de leerling. Daarop kan de docent dan inspringen met een aanbeveling voor bijvoorbeeld een volgend boek, of de docent kan doorvragen op de aan de leerling gerapporteerde beleving.

De instrumenten vragen niet plat naar wat de leerling er van vond, maar geven op een psychologisch niveau aan in hoeverre een leerling werd gestimuleerd