MyPsychology
Oplossingen en toepassingen
De producten van MPN kunnen op drie manieren worden toegepast en kunnen oplossingen zijn voor problematiek van uiteenlopende aard. Onderscheiden worden marketinggerichte, performancegerichte, competentiegerichte en servicegerichte toepassingen.

De MyPsychology CE5M aanpak
marketinggericht klantbeleving creëren & doelgroepsegmentering

performancegericht sturen op klantbeleving & productprofilering

servicegericht klantbeleving & individuele terugkoppeling

competentiegericht klantbeleving trainen & onderwijs en sport