MyPsychology
Onze geschiedenis
In 1995 studeerde psycholoog Kees van Driel aan de UvA af op een door hem ontwikkeld model over waarom lezers bepaalde boeken wel mooi vinden en andere boeken niet. Ondanks dat Van Driel de universitaire wereld in 1999 verruilde voor het bedrijfsleven, bleef de band met verschillende universiteiten hecht. Geholpen door de TU Delft, promoveerde Van Driel in januari 2003 aan de faculteit WNI van de Universiteit van Amsterdam op het mulitdisciplinaire proefschrift: Psychology of Entertainment.

 In het kader van zijn promotieonderzoek zocht hij verder naar de psychologische verklaring voor de vorming van het
oordeel over culturele producten. Het oorspronkelijke model uit 1995 werd uiteindelijk met een kleine aanpassing geconfirmeerd. De basis voor de oordeelsvorming was hiermee gevonden in de cognitieve verwerking, oftwel in de klantbeleving.

De methodiek waarmee de beleving meetbaar is gemaakt, was oorspronkelijk dus slechts het middel om de de waardering te kunnen verklaren. Na zijn promotie richtte hij het bedrijf MyPsychology op dat het oorspronkelijke middel tot doel verhief: na 8 jaar testen werd de belevingsmeter voor het onderwijs en bedrijfsleven op de markt gebracht.