MyPsychology
Sport
Voetbal
Na afloop van een wedstrijd is het voor een speler, maar ook voor een trainer van belang om te weten hoe een wedstrijd verlopen is. Een evaluatie kan ervoor zorgen dat men beter gaat spelen, maar belangrijker nog, de speelvreugde zou daarmee omhoog kunnen. Natuurlijk vragen we elkaar allemaal: "Hoe vond jij dat het ging?" MPN heeft een instrument ontwikkeld om deze vraag op een gestructureerde en uniforme wijze te beantwoorden.
Dit kan een goede leidraad zijn voor
maar ook om eens te bekijken hoe je nou eigenlijk met de tegenstanders omgaat. Om het beste uit jezelf te kunnen halen is het essentieel dat je eigen beleving zo dicht mogelijk bij de "werkelijkheid" ligt. Door de beleving van de spelers in de evaluatie mee te nemen, kan ik snel afwijkingen signaleren en op zoek gaan naar de reden daarvoor."
Hans Kelder, bondscoach van het Nederlands vrouwen bridgeteam en technisch directeur NOC*NSF
jezelf en/of de coach om inzicht te verschaffen in je eigen kijk op het spel en waar die mogelijk afwijkt van het beeld van anderen of de mening van de coach.

Bridge
"Bridgen bestaat voor een groot deel uit psychologie. Het is dus ook een uitermate nuttige oefening om wedstrijden ook psychologisch te evalueren. Evaluatie van alle zaken die aan de bridgetafel gebeuren, is belangrijk om je partnership te kunnen verbeteren,