MyPsychology
Entertainment
Al sinds de klassieke oudheid is de entertainmentsector een wezenlijk onderdeel van het dagelijks leven. De invloed van deze was en is niet uit de samenleving weg te denken.

Film, theater, musea, evenementen,....

Na afloop van een bioscoopbezoek praat men vaak na. Dit doet iedere bezoeker in zijn eigen woorden: "ik vond het lekker warm" of "het was een kille ochtend". Interessante beoordelingen, maar wat is de temperatuur eigenlijk?
MPN maakt een versie die voor uw publiek interessant is en die zorgt voor extra discussie na afloop van een voorstelling. Organisatoren van evenementen, exposities en voorstellingen kunnen in de uitkomstenaanwijzingen vinden om hun diensten gericht te verbeteren. Makers van uiteenlopende kunstvormen, kunnen in de gestructureerde beleving van hun eigen publiek informatie en inspiratie vinden om hun producten nog verder te versterken.
Oftewel, "hoe heeft men dit nou werkelijk beleefd?"

Met de belevingmeters van MPN bent u in staat deze beleving om te zetten naar een rapportage zoals u het ervaren heeft, in eenduidige uniforme waarden. Voor de entertainment wereld is het een prachtig middel om extra service te verlenen aan bezoekers en tevens de publieksbeleving te monitoren.

De belevingmeter stelt bezoekers in staat een aantal vragen na afloop te beantwoorden waarna ze een persoonlijke rapportage ontvangen.